ЦЕРБ произведе и достави два нови трансформатора на NTSP Sh. P.K. – Албания