ЦЕРБ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Основният стремеж на фирмата е непрекъснато усъвършенстване и максимално удовлетворяване на изискванията на нашите клиенти и партньори.

Дейностите по проектиране включват изготвянето на следната проектна документация:

  • Работни чертежи
  • Обяснителни записки 
  • Ситуационни планове
  • Количествени сметки 
  • Кабелни и схематични планове

Цялостно изграждане на системи за железопътна сигнализация и авторски надзор.