Ndërtimi; rindërtimi i vendeve kulturore dhe historike

CERB Build është një anëtar i regjistruar i Odës Bullgare të Ndërtimit dhe mban licenca për lloje të ndryshme ndërtesash. Performanca e cilësisë garantohet edhe nga fakti se kompania është e çertifikuar sipas ISO 9001, ISO 14001 dhe ISO 18001.
Ndërtim
  • Prezantimi i masave me efiçiencë të energjisë për ndërtesat e banimit shumë-familjarë. Sevlievo, Mitko Palauzov 1;
  • Masat e efikasitetit të energjisë të zbatuara në tetë ndërtesa, pjesë e Projektit 2, Vratsa;
Rindërtimi i vendeve kulturore dhe historike

Një pjesë e projekteve të implementuara në vend:

  • Manastiri “Sveti Atanasii”, fshati Nedelishte (Dragoman);
  • Kisha “Sveto Rozhdestvo Hristovo”, fshati Gesha;
  • Rivendosja e kishës “Sveta Paraskeva” në fshatin Dobrotich.

 

CERB BUILD Ltd siguron – projektimin, mbikëqyrjen, ndërtimin industrial dhe civil, legalizimin dhe vënien në funksionim, zëvendësimin e plotë të hidroizolimeve, modernizimin e ndeshjeve të ndriçimit, zëvendësimin e tubacionit, rinovimin e plotë dhe rindërtimin e vendeve kulturore dhe historike.

CERB BUILD