August 29, 2019

Механични обработки и операции

ЦЕРБ извършва механични обработки и операции.
August 29, 2019

Ремонт на въртящи се електрически машини

ЦЕРБ извършва ремонт на въртящи се електрически машини.
August 29, 2019

Ремонт на трансформатори

ЦЕРБ извършва ремонт на трансформатори.
August 29, 2019

Анализ на трансформаторни масла

ЦЕРБ извършва анализ на трансформаторни масла. Анализът на трансформаторни масла е един от най-ефективните методи за контрол на състоянието на трансформаторите, ранна диагностика и превенция. В […]