February 4, 2020

Какво е трансформатор?

Трансформаторът е статично електромагнитно устройство, което има две или повече индуктивно свързани намотки и е предназначено за преобразуване посредством електромагнитна индукция на променливите напрежения на една […]
October 16, 2019

Ремонт на магнитопровод на трансформатор

ЦЕРБ ТРАФО предлага ремонт на магнитопровод на трансформатор.
September 30, 2019

Ремонт на магнитопровод на трансформатор

ЦЕРБ ТРАФО предлага ремонт на магнитопровод на трансформатори.
September 30, 2019

Регенерация и пасивиране на трансформаторно масло

ЦЕРБ ТРАФО предлага регенерация и пасивиране на трансформаторно масло (видове обработка срещу висока киселинност и наличие на сяра).