August 29, 2019

Доставка на електрооборудване

ЦЕРБ извършва търговия с доставка на електрооборудване за ниско, средно и високо напрежение.
August 29, 2019

Изграждане на електрически мрежи

ЦЕРБ изгражда електрически мрежи за ниско, средно и високо напрежение.
August 29, 2019

Анализ и контрол на метали

ЦЕРБ извършва анализ и контрол на метали.
August 29, 2019

Изпитване на трансформатори и въртящи се електрически машини

ЦЕРБ извършва изпитване на трансформатори и въртящи се електрически машини в нейната високо-волтова изпитателна лаборатория.