Дегазиране, сушене и филтриране на трансформаторно масло