Високоволтова  лаборатория

В групата на ЦЕРБ се осъществява непрекъснат контрол върху качеството на ремонтните дейности в съответствие с действащите български и международни стандарти. В стремежа си да предложи комплексна услуга на своите клиенти, през 2017 година компанията инвестира в създаването на модерна Високоволтова изпитвателна лаборатория. Лабораторията е сертифицирана по БДС EN ISO/IEC 17025.
Диагностика и изпитване на трансформатори
 • Измерване активно и изолационно съпротивление ;
 • Измерване ъгъла на диелектричните загуби в честотен диапазон от 15 до 400 Hz ;
 • Измерване капацитет на обекта в честотен диапазон от 15 до 400 Hz ;
 • Измерване загуби на празен ход с понижено или номинално напрежение ;
 • Определяне загуби на късо съединение ;
 • Определяне коефициента на трансформация ;
 • Определяне група на свързване ;
 • Измерване импеданса на намотките в честотен диапазон от 15 до 400 Hz ;
 • Инфрачервено заснемане на обекта ;
 • Изпитване на магнитопровод ;
 • Изпитване с повишено напрежение ;
 • Изпитване с индуктирано повишено напрежение ;
 • Изпитване с индуктирано повишено напрежение с честота 100 Hz ;
 • Изпитване с импулсно напрежение – пълна и срязана вълна ;
 • Изпитване с комутационно напрежение ;
 • Амплитудно – честотна характеристика – SFRA ;
 • Определяне на влагата в твърдата изолация – по методите FDS-PDC диелектрична спектроскопия и възстановяващо се напрежение RVM ;
 • Измерване на частични разряди ;
 • Диагностика на стъпални регулатори.
Диагностика и изпитване на въртящи се електрически машини
 • Измерване активно и изолационно съпротивление ;
 • Измерване ъгъла на диелектричните загуби в честотен диапазон от 15 до 400 Hz ;
 • Измерване капацитет на обекта в честотен диапазон от 15 до 400 Hz ;
 • Развъртане на двигателя на празен ход ;
 • Инфрачервено заснемане на обекта ;
 • Магнитно изпитване на статора ;
 • Изпитване на магнитопроводи с до 4 % от номиналната индукция и изследване за локални дефекти EL CID Test ;
 • Изпитване с повишено постоянно и или променливо пренапрежение ;
 • Измерване на частични разряди ;
 • Диелектрична спектроскопия FDS-PDC.
Освен на трансформатори и въртящи електрически машини ЦЕРБ ВВЛ предлага диагностика и изпитване и на други енергетични съоръжения.
Лабораторията разполага със съвременна и модерна измервателна апаратура като:
 • Импулсен генератор HIGHVOLT 1800 kV импулсна вълна ; 220 kJ ;
 • Резонансна система за изпитване с високо напрежение ;
 • Мотор Генераторна група ;
 • Система за диагностика на електрически съоражения Omicron CPC 100 + TD1 ;
 • Система за измерване на частични разряди Omicron MPD 600 ;
 • Omicron DIRANA – FDS и PDC+ (Честотна спектроскопия и Пиляризационен деполяризационен ток ) ;
 • Система за електромагнитна диагностика на статори – EL CID TEST ;
 • Metriso 5000d-pl и Megger 1025 MI – съпротивление на изолацията.

ЦЕРБ ВВЛ